Kataraktın yeni tedavi yöntemleri 2014-2015


Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Kataraktın farklı tekniklerle tedavisi mümkün mü?

Katarakt artık çaresiz ve çok riskli bir hastalık değil!

Kataraktın çaresi mevcut. Hem de bir değil birden fazla tedavi tekniği ile katarakt tedavi edilebiliyor.

Kataraktın farklı tekniklerle tedavisi mümkün mü?

Tedavi Seçenekleri

Katarakt Tedavisi

Katarakt TedavisiAmeliyat esnasında göz damla yardımıyla bölgesel olarak uyuşturulur, bu şekilde ameliyat narkozsuz, iğnesiz, bıçaksız ve ağrısız olarak gerçekleştirilir. Bıçaksız katarakt ameliyatı olarak ta adlandırılan “Femtosaniye Lazer” adı verilen lazer teknolojisiyle ameliyatın en önemli aşamaları bıçak kullanılmadan yapılmaktadır. Bu yöntemle komplikasyon riskini önemli oranda düşer. Femtosaniye Lazerle katarakt ameliyatlarında hasta 15 dakikalık bir operasyon sonrasında evine gidebilmekte çok kısa sürede iyileşebilmekte ve günlük aktivitelerine hemen dönebilmektedir.

Femtosaniye Lazerle Bıçaksız Katarakt Tedavisi

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda uygulanan “Femtosaniye Lazer” teknolojisi ile katarakt sorunu hem hekim hem de hasta açısından güvenli-konforlu şekilde tedaviye olanak sağlıyor. Aynı ameliyatla katarakt sorunundan kurtulurken aynı anda özel göz içi mercekleri implantasyonu ile de uzak ve yakın görme sorununa çözüm getirmek mümkün olabiliyor.

Katarakt cerrahisi bugün teknolojik olarak çok ilerlemesine rağmen ameliyatlarda ender de olsa insan elinin engelleyemediği bazı komplikasyonlar görülebilmektedir. Bu komplikasyonların oluşmaması için doktor deneyimi çok büyük önem taşımaktadır. Bugün, göz cerrahisinde bir devrim niteliği taşıyan lazerle katarakt tedavisi dönemi başlamıştır.

Katarakt cerrahisinde insan eli ile yapılan birçok basamak Femtosaniye Lazer’in sahip olduğu özel görüntüleme teknikleri yardımı ile bilgisayar kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Uzak ve yakın görme bozukluklarında çok odaklı merceklerle tedavi olanağı

Katarakt tedavisinde komplikasyon riskini minimuma indiren ve ameliyat sırasında hastaya yüksek güvenlik eşlinde konfor sağlayan Femtosaniye Lazerle Bıçaksız Katarakt Tedavisinin diğer bir avantajı da ameliyatın en önemli aşaması olan yapay göz içi merceğinin yerleştiği yuvanın kusursuz olarak hazırlanmasıdır.

Bu sayede yeni teknoloji, kataraktın yanı sıra miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusuru olan hastalara da gelişmiş göz içi mercek yerleştirmesi ile uzak ve yakın gözlüklerine bağımlılığı azaltma seçeneği sunuyor.

Fako Yöntemi (Fakoemülsifikasyon Tekniği)

Katarakt tedavisinde kullanılan diğer bir teknik ise FAKO tekniğidir. Bu teknik ile göz içine 2.2 mm’lik kesiden girilir. Bu derece küçük bir kesiden ancak çok deneyimli katarakt hekimleri ameliyat yapabilir. Katarakt ameliyatı sırasında özel bir sıvı olan “Viscoelastik jel” kullanılır. “Viscoelastik jel” ile doğal merceğin gözün diğer tabakalarından zarar verilmeden ayrılması sağlanır. Her hastaya özel olmakla birlikte tek kullanımlıktır.

Saydamlığını yitirmiş göz içi merceği ultrasonik ses dalgaları yayan özel bir cihazla göz içinde parçalanarak emilir. Yapay, katlanabilir bir mercek göze yerleştirilir. Kesi küçük olduğundan dikişe gerek duyulmaz. Enfeksiyon ihtimali sebebiyle iki gözün ameliyatı aynı gün yapılmaz. İki gözün ameliyatı arasındaki sürenin en erken 1 hafta olması önerilir.

Dünyagöz Hastaneler Grubu’nda FDA onaylı katlanabilir göz içi merceği  ve FDA onaylı Voscot sıvısı (viscoelastik jel) kullanılmaktadır.

Katarakt tedavisi, mikrocerrahi gerektiren çok önemli bir ameliyattır;

Ameliyatın başarısını, hekimin tecrübesi ve ameliyatın gerçekleştirildiği ameliyathane sterilizasyonu ve kullanılan malzeme kalite ve sterilizasyonu doğrudan etkiler.

Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi

Multifokal Göz İçi Lens TedavisiBu tedavi yönteminde gözün içindeki mercek alınıp yerine birden fazla fokus kabiliyeti olan mercek konulmaktadır. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşmektedir. Hastalar buna çok kısa sürede adapte olarak uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabilirler.

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmek önemli, buna dikkat edilmelidir. Hasta seçiminde diğer önemli bir konu ise hastanın pupil boyutlarıdır. Tedavinin bir diğer avantajı ise, katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak ve yakın görme problemine basitçe çözüm bulmuş olmasıdır.

Hastanın öncelikle detaylı bir muayeneden geçilmesi gerekmektedir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı oranı görülmektedir.

FAKO’lu Katarakt Ameliyatı

Katarakt ameliyatlarında son teknoloji

Katarakt ameliyatları FAKO ile artık kısa sürüyor, dikiş atılmıyor, daha hızlı iyileşiyor, görme daha net oluyor…

Doğduğumuz andan itibaren bir yaşam boyu ışığı, renkleri ve tüm varlıkları anlamlı kılan tek organ gözlerimizdir. İnsanoğlu olarak dünyayı tanırken en çok ona ihtiyaç duyar, hayatımızı devam ettirirken en çok onu kullanırız. Ancak bizler için bu kadar önemli olan gözlerimizi bazen de ihmal ederiz. Günlük yaşamın hızlı, yıpratıcı ve acımasız temposu içinde gözlerimize gereken özeni göstermez, belki de göz sağlığımızı her an tehdit ederiz.
Göz sağlığımızı tehdit eden bir çok hastalık olduğu bilinir. Ancak bu hastalıklar içinde özellikle bir tanesi önem derecesi ve tedavisinde elde edilen başarılı sonuçlarla diğer hastalıklardan ayrılır. Bu hastalık hemen hemen herkes tarafından bilinen katarakt’tır. Katarakt hakkındaki en çarpıcı gerçek, görme yeteneğinin giderek kaybedildiği ve tedavinin geciktirilmemesi gerektiğidir. Teknolojinin insan yaranına sunduğu geniş imkanlar sayesinde katarakt hastalığının tedavisinde gelinen başarılı nokta ise yüz güldürücüdür. Özellikle FAKO tekniği olarak isimlendirilen, halk arasında ise lazerli ya da dikişsiz ameliyat olarak bilinen en son yöntem sayesinde artık katarakt ameliyatları korkulan bir ameliyat olmaktan çıkmıştır.

Katarakt nedir?

Katarakt göz merceğinin (lens) saydamlığını kaybetmesi ve kesifleşmesi sonucu oluşur. Göz merceği renkli tabakanın arkasında yer alır ve gelen ışığın gözün sinir tabakası üzerindeki alıcı hücreler üzerinde odaklanmasını sağlar. Lensin keşifleşmesi ve ışık geçirgenliğinin azalması sonucunda yani katarakt geliştiğinde alıcı hücrelere ışık ve görüntü yeteri kadar ulaşmayacak ve böylece görme azalacaktır.

Katarakt neden olur?

Op. Dr. Ahmet G. YILMAZ: Yaşlanma, genetik rahatsızlık, göz içi reaksiyonlar, göze gelen darbeler, göz içi mikrobik rahatsızlıklar vb. katarakta neden olabilir, ancak en sık görülen yaşlanmayla ortaya çıkan katarakttır. Bu durumda ilerleyen yaşla beraber lenste hücre artışı olur ve metabolizma bozulur, görme zamanla azalır.

Tedavi yöntemi nedir?

Kataraktın tek tedavi yöntemi ameliyattır. Ancak ne zaman ameliyat gereklidir sorusunun cevabı ameliyatta kullanılan tekniğe bağlıdır. Hastanemizde en son yöntem olan FAKO (fakoemülsifikasyon ) tekniği ile katarakt ameliyatları yapılmaktadır. Bu yöntemde ameliyat için kataraktın olgunlaşmasını beklemeye gerek olmadığından hasta uzun bir müddet az görerek yaşamak zorunda değildir.

FAKO (fakoemülsifikasyon) nasıl bir tekniktir?

FAKO’lu katarakt ameliyatında klasik cerrahideki gibi dikiş yoktur. Bu nedenle de, halk arasında lazerli ya da dikişsiz yöntem olarak bilinir. Bu teknikte, göze 3 mm’den küçük bir kesiden girilir, lensin zarı yuvarlak olarak çıkarılır, katarakt yani keşifleşmiş göz merceği ultrason dalgaları veren bir cihaz ile sıvılaştırılarak emilir, yerine katlanabilir yeni göz merceği yerleştirilir. Bu ameliyatta kullanılan mercekler dikişli katarakt ameliyatında kullanılan merceklerden farklıdır.

FAKO’lu katarakt ameliyatına hasta nasıl hazırlanır?

Hasta muayenesi ile aynı gün ameliyata alınıp, ameliyattan sonra hemen taburcu edilebilmektedir. FAKO’lu katarakt ameliyatı olacak hasta, ameliyattan kısa bir süre önce Bazı damlalar ile gözüne ön hazırlık yapılır. Hasta daha sonra, ameliyathaneye alınır. FAKO’lu katarakt ameliyatına giren hastanın ameliyatı 15-20 dakika sonra bitmiş olur. Hasta hemen taburcu edilir. Ameliyattan sonra da erken dönemde net görmeye başlar.

FAKO’lu kataraktın aşamaları

FAKO’lu katarakt cerrahisinde, özel durumlar dışında, genel veya lokal anestezi yoktur. Hasta ameliyata sadece gözü uyuşturan damlalar koyularak hazırlanır. 4-5 kez koyulan bu damlalardan sonra ameliyat başlayabilir.

  • 1. Aşama :
   Hastanın gözüne 4-5 kez yüzeyi uyuşturan damla koyulur. Gözün şeffaf kısmı olan kornea ile beyaz bölümünü oluşturan skleranın birleştiği bölge katarakt ameliyatında ilk kesinin yapıldığı yerdir. Yaklaşık 3 mm’lik özel bir kesi ile gözün içine ulaşılır. Bu kesi yerinden gözün içine göz dokularını koruma özelliğine sahip jöle kıvamında bir madde doldurulur. Bu madde gözün içinde emniyetli çalışma olanağı sağlar. Gözün renkli kısmı olan irisin arkasında gözün merceği (lensi) bulunur (kesifleşince katarakt diye adlandırılan doku). Katarakt bir zar içinde bulunur. Kistotom aleti yardımıyla kataraktın zarının ön yüzünde yuvarlak bir pencere açılır.
  • 2. Aşama :
   Ortasında pencere açılan bu zar kataraktın çekirdeği (nükleus) ve kabuğundan (korteks) sıvı kullanılarak ayrılır. Özel bir enjektör ile zarın yan yüzlerinden arkaya verilen sıvı zarı diğer bölümlerden ayırır. Böylece katarakt kendi zarının içinde serbest bir hale gelmiş olur./li>
  • 3. Aşama :
   Kataraktın temizlenme işlemi başlar. İşlem sırasında kısaca FAKO denilen bir alet kullanılır. Bu alet ultrasonik güç yani ses dalgası gücünü kullanır. 2.7 mm’lik çapı olan bu alet kataraktı hem parçalar, hem bu parçaları içine emer, hem de boşalan bölgeyi doğala yakın bir sıvı ile doldurur.
  • 4. Aşama :
   Sert kataraktlarda ikinci bir alet yardımıyla çekirdeği kırma işlemi yapılır. Sert katarakt daha küçük parçalara kırılarak daha kolay temizlenmesi sağlanmış olur.
  • 5. Aşama :
   Kataraktın büyük parçası olan çekirdek temizlendikten sonra korteksin temizlenmesi işlemi yapılır. Bu doku zarın iç yüzeyine yapışık olan bir tür iç kabuktur. Kataraktın doğal zarının boş temiz bir torba haline gelmesi sağlanmış olur.
  • 6. Aşama :
   Gözün içi katarakttan temizlenmiştir. Emniyetli bir çalışma için yeniden jöle madde ile doldurulur. Bu madde kataraktın boşalttığı zarının içini doldurur.
  • 7. Aşama :
   Sıra suni göz içi lensini, çıkarılmış olan doğal lensin (katarakt) yerine yerleştirmeye gelmiştir. Özel bir maddeden yapılmış olan bu suni lens yumuşak olduğu için katlanabilmektedir. Suni lens, özel sistemlerle katlanarak 3 mm olarak hazırlanmış olan kesiden gözün içine sokulur ve daha sonrada doğal lensin zarının içine yerleştirilir. Ameliyat dikiş atılmadan tamamlanır.

FAKO’lu katarakt ameliyatının hastaya avantajı nedir?
FAKO ile katarakt ameliyatı hastaya şu avantajları sunuyor:

Katarakt tedavisinde yeni dönem!
15-20 dakika sürer, özel bir mikroskopla yapılır ve bu esnada hastalar herhangi bir şey hissetmez.
3.5 mm gibi son derece küçük bir kesi aralığından yapılır, yani gözün bütünlüğü bozulmaz.
Ameliyat sonrası görme klasik cerrahiye göre çok daha net olur.
Operasyon sonrası daha hızlı iyileşme sağlanır.

Katarakt tedavisinde yeni dönem!

Türkiye’de ilk defa uygulanan ‘FemtoSaniye Lazer’ ile yapılan katarakt tedavisi, hastalara bıçaksız cerrahi müdahale imkanı sunuyor.

FemtoSaniye Lazer teknolojisinin tanıtımı amaçlı gerçekleştirilen canlı cerrahi uygulaması öncesinde, Gülferi Yıldırım Öğün, Prof. Dr. Merih Önol ve Prof. Dr. Fatih Karel ameliyata ve uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

FemtoSaniye Lazer teknolojisini Ankaralıların hizmetine sunduklarını belirten Öğün, gözün tüm branşlarında en gelişmiş teknolojilerle yurt içi ve yurt dışında toplam 18 ayrı noktada sağlık hizmet verdiklerini ifade etti. Türkiye’nin Avrupa’daki ilk ve en büyük yatırımını Frankfurt’ta gerçekleştirdiklerini söyleyen Öğün, ilerleyen dönemlerde de yurt içi ve yurt dışında yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.

“AMELİYATIN ERTESİ GÜNÜ HASTAGÜNDELİK YAŞAMINA DÖNEBİLİYOR”
FemtoSaniye Lazer teknolojisinin katarakttedavisinde bir devrim olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Önol, bu yöntemin klasik cerrahinin kolaylaştırılmış ve bıçaksız hali olduğunu söyledi. Tamamen lazer teknolojisi ile yapılan bu yeni yöntemin hatasız müdahale sağladığı dile getiren Prof. Dr. Önol, “Şuan Avrupa ülkelerinin her birisinde birer tane var bu teknolojiden. Alımı ve üretimi çok zor olan bu cihazın Dünyagöz olarak ikincisini Türkiye’ye getirdik” dedi.

Kataraktlı gözlerin bulanık gördüğünü ifade eden Önol, klasik yöntem olan ‘Fako KataraktCerrahisi’ ile FemtoSaniye Lazer cerrahisinin birlikte kullanıldığını belirterek, “Yeni yöntem ile ameliyata başlıyoruz, ardından eski yani klasik yöntemle de ameliyatı tamamlıyoruz” diye konuştu.

Eğer tozlu bir ortama girmeyecek ya da gözü çok yormayacaksa hastanın ameliyatın ertesi günü gündelik yaşamına dönebildiğini belirten Önol, ameliyatın hastaya maliyetinin çok yüklü miktar olmadığını söyleyerek, sadece cihazın malzeme ücretini aldıklarını vurguladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Karel, FemtoSaniye yöntemi ile gözün kornea tabakasının kesilmesi, gözün ön zarının alınması ve katarakt oluşmuş merceğin göz içinde parçalanmasının lazer ile daha hassas ve düzgün yapılabildiğini belirtti.

Ameliyat olacak hastanın 54 yaşında olduğunu ve yüzde 10 oranında gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Karel, hastanın hipermetrop ve katarakt olduğunu ve bulanık görme şikayetiyle geldiğini dile getirdi.

LOKAL ANESTEZİ İLE AMELİYAT
Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen canlı cerrahi müdahalede hasta lokal anestezi ile ameliyata alındı. FemtoSaniye Lazer teknolojisinin kullanıldığı müdahalede, birkaç dakika içerisinde cerrahi işlem sona erdi.

İşlemin ardından kendisini çok iyi hissettiğini ve hiçbir sorun yaşamadığını söyleyen Ayşe Emel Uysal, doktorlarına teşekkür etti. FemtoSaniye Lazer teknolojisi ile ameliyatın ilk aşamasını tamamlayan Prof. Dr. Karel, yapılan işlemin ardından klasik yöntem olan Fako Katarakt Cerrahisi’ne başlayacaklarını belirtti. Karel, genel anestezi ile gerçekleştirilen ikinci müdahalenin ardından hastanın ertesi gün gündelik yaşamına dönebileceğini bildirdi.

Sponsorlu Bağlantılar

666 0

Yorum yapılmamış --> "Kataraktın yeni tedavi yöntemleri 2014-2015"

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir